"Mikamadeni" JAM-E-JAM kompleksine aittir. Mitch cevheri dünya pazarınasığabilecek benzersiz, benzersiz ve benzersiz bir renktir.

Maden, İtalya,İspanya, Çin, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelere ihraç edildi ve bu ülkelerdebirçok taraftar buldu.